Lista e Kandidatëve që kanë aplikuar për Gjyqtar të Gjykatës Kushtetuese

  • Postuar më, 19/10/2020

Pas rishpalljes nga Kuvendi i Shqipërisë, në datën 24.9.2020, të hapjes së procedurave të aplikimit për vendin vakant për 1(një) anëtar të Gjykatës Kushtetuese, me qëllim plotësimin e “vakancës së parakohshme” të krijuar për shkak të mbarimit para afatit ligjor të mandatit të z.Fatos Lulo, kanë paraqitur kërkesën për shprehje interesi, si dhe dokumentacionin përkatës, kandidatët:

 

1.     Altin Binaj

2.     Ardita Buna Alsula

3.     Ilir Haznedari


Share