Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë miratoi një projektligj

  • Postuar më, 24/11/2020

24 nëntor 2020

Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë, në drejtimin e kryetarit, z. Enver Roshi, në cilësinë e komisionit përgjegjës miratoi projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 163/2014 “Për Urdhrin e Punonjësve Socialë në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”. Mbledhja e sotme vijoi me shqyrtimin dhe miratimin nen për nen dhe në tërësi, pasi në dy mbledhje të mëparshme ishte diskutuar në parim dhe me grupet e interesit. I pranishëm në mbledhjen e sotme të komisionit ishte zëvendësministri Albert Nikolla.

Relatorja e projektligjit, znj. Adriana Jaku, u shpreh se qëllimi i kalimit të këtij projektligji është disiplinimi i urdhrit, në pamundësi për t’u ngritur prej një kohe të gjatë, me synim rritjen e  cilësisë së shërbimit, mbrojtjen dhe rritjen e kualifikimit të punonjësve socialë. Znj. Jaku paraqiti edhe disa propozime të projektligjit, në emër të komisionit, mbi draftin e sjellë nga Ministria. Anëtarët e komisionit shtuan sugjerimet e tyre përkatëse. Në fund të diskutimeve të komisionit, anëtarët votuan projektligjin së bashku me ndryshimet e paraqitura nga komisioni.    


Share