Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë miraton marrëveshjen ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Turqisë, mbi dhurimin në fushën e shëndetësisë

  • Postuar më, 18/02/2021

Në drejtimin e kryetarit z. Enver Roshi, Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë në cilësinë e komisionit përgjegjës, mori në shqyrtim projektligjin “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Turqisë, mbi dhurimin në fushën e shëndetësisë”. E pranishme në komision për të dhënë shpjegime mbi përmbajtjen dhe qëllimin e kësaj marrëveshje ishte znj. Mira Rakacolli zëvendësministre në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Për sa i përket përmbajtjes së projektligjit, znj. Rakacolli,  sqaroi se me anë të kësaj marrëveshjeje, pala turke merr përsipër t’i dhurojë palës shqiptare një spital me 150 shtretër që do të ndërtohet në Fier dhe pajisjet mjekësore, materialet dhe orenditë e renditura në shtojcë për t’u përdorur në spitalin e përmendur për palën shqiptare.

“Spitali i ri Fier është një investim tepër i rëndësishëm në fushën e shëndetësisë dhe do të ofrojë shërbim spitalor të kualifikuar dhe me një teknologji të lartë mjekësore për të gjithë rajonin e jugut” bëri me dije zëvendësministrja në fjalën e saj.

Më tej, znj. Rakacolli, në vijim të argumentimit të detajeve të marrëveshjes, sqaroi se angazhimi i qeverisë turke për të përfunduar ndërtimin e këtij spitali në një kohë rekord prej 3 muajsh kërkon, gjithashtu edhe angazhim nga qeveria shqiptare për të lehtësuar të gjitha procedurat për kompaninë e kontraktuar nga pala turke për ndërtimin dhe mobilimin e spitalit të ri Fier. 

Për sa i përket detajeve znj. Rakacolli tha se: “Furnizimi brenda Shqipërisë përmes prokurimit të mallrave dhe shërbimeve për ndërtimin dhe funksionimin deri në datën e dhurimit të spitalit nga pala turke për palën shqiptare, përjashtohet nga taksa e vlerës së shtuar TVSH. Mallrat, materialet dhe pajisjet e importuara nga pala turke për ndërtimin dhe funksionimin e spitalit gjithashtu përjashtohen nga detyrimet doganore/taksat e tjera dhe TVSH-ja për importet”

Znj. Klodjana Spahiu në cilësinë e relatores, vlerësoi projektin dhe theksoi se ky spital do shërbejë përtej qarkut të Fierit. Pas diskutimeve anëtarët e komisionit miratuan në parim dhe tërësi projektligjin në fjalë. 

Ky projektligj, në cilësinë e komisioneve për dhënie mendimi, u shqyrtua më parë edhe në tre komisonet e tjera parlamentare, përkatësisht në Komisionin për Politikën e Jashtme;  Komisionin për Ekonominë dhe Financat dhe Komisionin për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriur. Të tre komisionet e tjera, të cilat, po ashtu në zbatim të masave protokollare anti-Covid i zhvilluan mbledhjet e tyre përmes platformës "Cisco Webex", e miratuan në tërësi projektligjin në fjalë.Share