Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin diskutoi në parim projektligjin “Për buxhetin e vitit 2019” për ministrinë e Energjisë dhe Infrastrukturës dhe ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

  • Postuar më, 07/11/2018

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin diskutoi në  parim projektligjin “Për buxhetin e vitit 2019” për ministrinë  e Energjisë dhe Infrastrukturës dhe ministrinë  e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

I ftuar në  komision ishte Ministri i Energjisë dhe Infrastrukturës, z. Damian Gjiknuri. 

Gjatë prezantimit të buxhetit, ministri e  vuri theksin te  zgjerimi i rrugëve kombëtare nëpërmjet ndërtimit, rehabilitimit dhe sistemimit. Më pas, z. Gjiknuri u shpreh : “Trajtimi i mbetjeve në  mënyrë  të  kontrolluar sanitare, nëpërmjet vazhdimit të  ndërtimit të  impianteve të  reja të  trajtimit të  mbetjeve të  ngurta dhe rehabilitimit të  vend depozitimeve ekzistuese, janë  gjithashtu në  parashikimet e buxhetit 2019.”

Pas prezantimit, anëtarët e komisionit i drejtuan ministrit pyetje si edhe komente e sugjerime të  tjera.
Për paraqitjen e radhës për projektligjin “Për buxhetin e vitit 2019”, i ftuar ishte ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, z. Niko Peleshi.

Z. Peleshi u shpreh se bujqësia komerciale, çelësin e suksesit në  vitet e fundit e ka tek shtimi i kapaciteteve grumbulluese, përpunuese e pikave të grumbullimit ndaj do te vazhdojë  mbështetja për rritjen e numrit dhe shtimin e kapaciteteve të  pikave të  grumbullimit në  gjithë  vendin. Gjithashtu, sa i përket fushës së  blegtorisë , z.Peleshi tha se ministria synon që  çdo një si administrative të  ketë  veterinerin e saj dhe në  ato njësi që  ka më  shumë  blegtori mund të  kenë  nevojë  më  shumë  se për një  veteriner. 

Më  tej, ministri u ndal tek siguria ushqimore, ku tha se ajo që  ndryshon  tek Autoriteti Kombëtar i Ushqimit është  që  nëse deri sot një  inspektor i AKU s’ka të  drejtë  të  hyjë  në  fermë  kur ka indicie për problematikat e sigurisë  ushqimore, me ndryshimet e ligjit të  ri do të  ketë  të  drejtë  të  kontrollojë  në  fermë , sepse sot është  e ndaluar që  të  hyjë  në  fermë  një  inspektor i autoritetit kombëtar të  ushqimit.

“Tek programi i sigurisë  ushqimore duhet të  rialokojmë, të  kthejmë 100 milionë lekë , sepse pa këto shpenzime operative nuk e kemi dot të  mundur të  plotësojmë  rekomandimet Bashkimit Evropian, të  cilat janë  të  rëndësishme dhe vendimtare për vazhdimësinë  e eksporteve të  produkteve tona”, theksoi z. Peleshi.

Ministri u ndal edhe tek menaxhimi  infrastrukturës së  kullimit dhe ujitjes, ku duhet një  buxhet i mirë  për  parandalimin e përmbytjeve natyrore, të  cilat janë  një  problem i përhershëm.

Në  fund të  prezantimit, deputetët shtruan komentet dhe pyetjet e tyre mbi këtë  projektbuxhet të  ministrisë  së  Bujqësisë  dhe Zhvillimit Rural.