Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin shqyrtoi dy projektligjet për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë dhe për kadastrën fiskale.

  • Postuar më, 04/12/2018

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin shqyrtoi dy  projektligjet për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë  dhe  për kadastrën fiskale.

 

I ftuar në komision  për prezantimin e projektligjit “Për kadastrën fiskale” dhe projektligjit "Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë", ishte Zëvendësministrja e Drejtësisë znj. Teuta Vodo dhe kreu i Aluizni-t, z.Artan Lame.

Në fillim të mbledhjes, kryetari i këtij komisioni z. Eduard Shalsi tha se përmes këtyre dy ligjeve shpresojmë se do të hapim një udhë të re zgjidhjes së probleme  të akumuluara ndër vite. Sipas tij, një risi është dixhitalizimi i sistemit dhe unifikimi i bazës hartografike.

Në fjalën e saj, zëvendësministrja e Drejtësisë znj. Teuta Vodo tha se është ngritur një grup pune i posaçëm për riorganizimin e institucioneve të pronësisë dhe rishikimin e kuadrit ligjor. “Grupi i punës vlerësoi në tërësi situatën me lëshimin dhe regjistrimin e titujve të pronësisë, kuadrin ligjor dhe organizmin funksional  për institucionet qendrore dhe vendore që zhvillojnë aktivitet në fushën e të drejtës së pronës.  Vizioni i nismës është  pasja e një sistemi të konsoliduar të titujve te pronësisë, ku çdo pronë duhet të jetë e regjistruar, pasqyruar dhe të ketë një pronar të identifikueshëm”, u shpreh znj. Vodo.

Kreu i Aluizni-t, z.Artan Lame  tha se legjislacioni i ri, përmbledh të gjitha proceset në një ligj të vetëm dhe prona kthehet në një element zhvillimi, jo si dhuratë e shtetit, por si marrëdhënie ekonomike –kapitaliste.

Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme, z. Lame tha se procesi i regjistrimit të pronës jo vetëm që ka qenë difektoz, por ka zvarritur shumë çështje ndër vite.“Në vendin tonë janë 4.4 milionë pasuri të paluajtshme, ku 3.5 milionë janë të regjistruara dhe 600 mijë të paregjistruara. Nga këto, 2.5 milionë janë me probleme, çka do të thotë që duhet të nisin procesin nga e para”, deklaroi Lame. Lidhur me  procesin e legalizimeve, Lame tha se deri tani janë legalizuar 227mijë objekte, mbeten edhe 60 mijë, që do të mbyllen pas dy vjetësh.“Ka një kaos institucional në lidhje me pronat. Ndarja e tokës është bërë me një proces abuziv. Banorët protestojnë sepse shteti është i paaftë dhe nuk e përfundoi procesin e legalizimit”,-tha Lame. Për sa i përket ndërtimeve  në Unazën e Re, z. Lame bëri përgjegjëse, Partinë Demokratike, e cila ishte në pushtet gjatë vitit 2013, duke e ditur që unaza do të zgjerohej,  i lejuan legalizimet. “Legalizimi i Unazës nga pikëpamja formale  dhe legalizimet e bëra në kohë janë të rregullta. Nga pikëpamja morale janë 49 legalizime të bëra në korrik- shtator 2013, pra që kishin lënë vulën, pa u formuar qeveria e re. Objektet që prishen nga projekti janë ato të ngritura nga zona e Pallatit me shigjeta e deri te sheshi “Shqiponja”, në të dy anët e rrugës ”, u shpreh ai.