Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin zhvilloi seancë dëgjimore me grupet e interesit, lidhur me importin e makinerive bujqësore

  • Postuar më, 06/02/2019

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin zhvilloi një seancë dëgjimore me grupet e interesit, lidhur me importin e makinerive bujqësore dhe problematikat e hasura.

Të ftuar ishin zëvendësministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural z. Ilir Halilaj, z. Thanas Andoni drejtor i Tarifës dhe Origjinës, z. Agim Rrapaj kryetar i Këshillit Agrobiznesit Shqiptar dhe Kryetar i Shoqatës Shqiptare te Mekanikes dhe Mjeteve Bujqësore, z. Kujtim Xhudi importues i mjeteve bujqësore kompania "GERTA" shpk, z. Xhavit Sula kryetar i Asamblesë se Shoqërisë Bashkëpunimit Bujqësor (SHBB) "Mekanika Bujqësore Shqiptare", z. Dritan Zaimi administrator i SHBB "Mekanika Bujqësore Shqiptare" , z. Izet Leshi  pronar i kompanisë "Agro Shqip" importues i makinerive dhe mjeteve bujqësore etj.

Gjatë mbledhjes u diskutuan problematikat e hasura për makineritë bujqësore si importi, taksat doganore, tatimi etj.