Komisioni për Politikën e Jashtme dhe dy komisione të tjera, miratuan në parim, nen për nen dhe në tërësi një projektligj

  • Postuar më, 26/03/2019

Komisioni për Politikën e Jashtme shqyrtoi projektligjin “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, Republikës së Malit të Zi dhe Komisionit Evropian, për programin e veprimit të bashkëpunimit ndërkufitar IPA II, Mali i Zi – Shqipëri, alokimet e vitit 2017”.

Të ftuar në mbledhjen e komisionit për këtë projektligj ishin z. Sokol Dedja zëvendësministër për Evropën dhe Punët e Jashtme znj. Daniela Çekani drejtore për  Fondet  IPA, znj. Iris Kruja përgjegjëse e Sektorit për Politikat Ekonomike.

Z. Dedja  u shpreh se ky projektligj do të miratojë marrëveshjen e financimit që përmban alokimet e vitit 2017 për programin e bashkëpunimit kufitar Shqipëri-Mal i Zi.

“Programi synon zhvillimin socio-ekonomik të zonave ndërkufitare, forcimin e bashkëpunimit midis dy vendeve, shkëmbimin e përvojave, përmirësimin e politikave publike, në zonat që për Shqipërinë përfshin qarkun e Shkodrës, qarkun e Lezhës dhe Bashkinë e Tropojës. Programimi i alokimeve financiare të këtij programi 2014-2020, bëhet çdo vit mbi bazë vjetore dhe sot diskutojmë alokimin e vitit 2017.”, theksoi ndër të tjera z. Dedja.

Pas diskutimeve dhe pyetjeve, kryetarja e Komisionit znj. Mimi Kodheli e hodhi projektligjin në votim ku u miratua nga anëtarët në parim, nen për nen dhe në tërësi.

Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, Republikës së Malit të Zi dhe Komisionit Evropian, për programin e veprimit të bashkëpunimit ndërkufitar IPA II, Mali i Zi – Shqipëri, alokimet e vitit 2017”, u shqyrtua edhe në komisionin për Sigurinë Kombëtare si edhe në komisionin për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, ku në të dyja komisionet u miratua në parim, nen për nen dhe në tërësi.


Share