Komisioni për Ekonominë dhe Financat miratoi në parim një projektligj

  • Postuar më, 16/09/2019

Në drejtimin e kryetarit z. Arben Ahmetaj komisioni për Ekonominë dhe Financat shqyrtoi në parim  projektligjin “Për Korporatën e Investimeve Shqiptare”,   iniciuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë. 

I ftuar për të prezantuar këtë projektligj në komison ishte z. Elton Harxhi, zëvendësministër në ministrinë e Ekonomisë dhe Financave. Z. Harxhi në fjalën e tij u ndal në disa aspekte që adreson ky ligj. Një prej aspekteve të rëndësishme të këtij ligji ku  z.Harxhi vuri theksin,  është  pavarësia, e cila nënkupton faktin që Koorporata e Investimeve Shqiptare do të jetë një subjekt i ligjit për shoqëritë tregëtare, me një strukturë qeverisje që siguron distancën nga administrate publike dhe nga kompanitë e tjera me kapital publik.

Relatore për projektligjin, ishte  znj. Reme Lala  e cila u ndal te qellimi dhe objektivat e tij . Znj Lala u shpreh se “objekti i veprimtarisë së Korporatës së Investimeve Shqiptare, do të jetë përmirësimi i menaxhimit të pronës publike, krijimi i pronave të reja, vënia në përdorim më efiçent të pronave,  përgatitja dhe zbatimi i projekteve të investimit dhe mobilizimi i kapitalit shtetëror ose privat me qëllim kryerjen e investimeve në funksion të zhvillimit ekonomik të vendit”

Pas pyetjeve dhe diskutimeve anëtarët e komisionit e miratuan në parim projektligjin në fjalë.

 

 


Share