Lista e procesverbaleve për “Nënkomisioni për Barazinë Gjinore dhe Parandalimin e Dhunës ndaj Gruas”

Kërko për procesverbale


Datë depozitimi nga:
Datë depozitimi deri:Rezultatet e kërkimit

# Procesverbal Struktura
1 Procesverbal, datë 18.04.2018 Nënkomisioni për Barazinë Gjinore dhe Parandalimin e Dhunës ndaj Gruas
2 Procesverbal, datë 01.10.2018 Nënkomisioni për Barazinë Gjinore dhe Parandalimin e Dhunës ndaj Gruas
3 Procesverbal, datë 12.12.2018 Nënkomisioni për Barazinë Gjinore dhe Parandalimin e Dhunës ndaj Gruas
4 Procesverbal, datë 12.02.2019 Nënkomisioni për Barazinë Gjinore dhe Parandalimin e Dhunës ndaj Gruas