Kërko për projektligje

Titulli i projektit

Datë depozitimi nga:
Datë depozitimi deri:

Propozuesi:
Statusi:Rezultatet e kërkimit

# Projekti Datë depozitimi Propozuesi Statusi
1 PROJEKTLIGJ "PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.108/2014, “PËR POLICINË E SHTETIT”", TË NDRYSHUAR 06/02/2020 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
2 PROJEKTLIGJ "PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.34/2019, “PËR ADMINISTRIMIN E PASURIVE TË SEKUESTRUARA E TË KONFISKUARA"” 06/02/2020 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
3 PROJEKTLIGJ "PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.10192, DATË 3.12.2009, “PËR PARANDALIMIN DHE GODITJEN E KRIMIT TË ORGANIZUAR, TRAFIKIMIT, KORRUPSIONIT DHE KRIMEVE TË TJERA NËPËRMJET MASAVE PARANDALUESE KUNDËR PASURISË"”, TË NDRYSHUAR 06/02/2020 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
4 PROJEKTLIGJ "PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR.7895, DATË 27.1.1995, “KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË"”, TË NDRYSHUAR 06/02/2020 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
5 PROJEKTLIGJ "PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.7905, DATË 21.3.1995, “KODI I PROCEDURËS PENALE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË"”, TË NDRYSHUAR 06/02/2020 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
6 PROJEKTLIGJ "PËR URDHRIN E INXHINIERIT HIDROTEKNIK NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË" 06/02/2020 Deputet Në Procedurë
7 AKTNORMATIV NR. 1, DATË 31.1.2020 "PËR MASAT PARANDALUESE NË KUADËR TË FORCIMIT TË LUFTËS KUNDËR TERRORIZMIT, KRIMIT TË ORGANIZUAR, KRIMEVE TË RËNDA DHE KONSOLIDIMIT TË RENDIT E SIGURISË PUBLIKE" 03/02/2020 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
8 PROJEKTLIGJ "PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.10465, DATË 29.9.2011, “PËR SHËRBIMIN VETERINAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR 24/01/2020 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
9 PROJEKTLIGJ "PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 10019, DATË 29.12.2008 “KODI ZGJEDHOR I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË”, I NDRYSHUAR 14/01/2020 Deputet Në Procedurë
10 PROJEKTLIGJ “PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR. 7905, DATË 21.3.1995, “KODI I PROCEDURËS PENALE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR 13/01/2020 Deputet Në Procedurë