Kërko për projektligje

Titulli i projektit

Datë depozitimi nga:
Datë depozitimi deri:

Propozuesi:
Statusi:Rezultatet e kërkimit

# Projekti Datë depozitimi Propozuesi Statusi
1 PROJEKTLIGJ "PËR TË DHËNAT E HAPURA DHE RIPËRDORIMIN E INFORMACIONIT TË SEKTORIT PUBLIK” 14/10/2020 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
2 PROJEKTLIGJI “PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR. 55/2015 “PËR INVESTIMET STRATEGJIKE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR”. 12/10/2020 Deputet Në Procedurë
3 AKTNORMATIV NR. 31, DATË 7.10.2020 "PËR FALJEN E MASAVE ADMINISTRATIVE ME KARAKTER NDËSHKUES TË VENDOSURA GJATË PERIUDHËS SË INFEKSIONIT TË SHKAKTUAR NGA COVID-19 DHE FAMILJEVE TË DËMTUARA NGA FATKEQËSITË NATYRORE 09/10/2020 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
4 PROJEKTLIGJ "PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË KONFEDERATËS ZVICERANE, PËR PROJEKTIN BASHKI TË FORTA" 09/10/2020 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
5 PROJEKTLIGJI “PËR SHPALLJEN SI DET HISTORIK TË DETIT TË GJIRIT TË SARANDËS, BUTRINTIT, KSAMILIT, HIMARËS, BORSHIT, QEPAROIT, PALASËS” 25/09/2020 Deputet Tërhequr
6 PROJEKTLIGJI “PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 60/2016, “PËR SINJALIZIMIN DHE MBROJTJEN E SINJALIZUESVE” 22/09/2020 Deputet Në Procedurë
7 PROJEKTLIGJ “PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 96/2016, “PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, I NDRYSHUAR”” 22/09/2020 Deputet Në Procedurë
8 PROJEKTLIGJ “PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.8580, DATË 17.2.2000 “PËR PARTITË POLITIKE”, I NDRYSHUAR 22/09/2020 Deputet Në Procedurë
9 PROJEKTLIGJ “PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR. 108/2014 “PËR POLICINË E SHTETIT”, TË NDRYSHUAR”” 22/09/2020 Deputet Në Procedurë
10 PROJEKTLIGJ “PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 97/2016, “PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E PROKURORISË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË” 22/09/2020 Deputet Në Procedurë