Kërko për projektligje

Titulli i projektit

Datë depozitimi nga:
Datë depozitimi deri:

Propozuesi:
Statusi:Rezultatet e kërkimit

# Projekti Datë depozitimi Propozuesi Statusi
1 PROJEKTLIGJ “PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR.8668, DATË 23.10.2000, “PËR PAJISJEN E SHTETASVE SHQIPTARË ME PASAPORTË PËR JASHTË SHTETIT””, TË NDRYSHUAR 20/01/2019 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
2 PROJEKTLIGJ “PËR RININË” 11/01/2019 Deputet Në Procedurë
3 PROJEKTLIGJ “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES STATUSORE, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE BASHKIMIT EVROPIAN, MBI VEPRIMET E NDËRMARRA NGA AGJENCIA E ROJËS BREGDETARE DHE KUFIRIT EVROPIAN NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË” 11/01/2019 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
4 PROJEKTLIGJ "PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.10416, DATË 7.4.2011, “PËR MATERIALIN MBJELLËS DHE SHUMËZUES BIMOR"”, TË NDRYSHUAR 11/01/2019 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
5 PROJEKTLIGJ “PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.125/2013, “PËR KONCESIONET DHE PARTNERITETIN PUBLIK PRIVAT””, TË NDRYSHUAR 09/01/2019 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
6 PROJEKTLIGJ “PËR RATIFIKIMIN E LETËRMARRËVESHJES NDRYSHUESE TË MARRËVESHJES SË HUAS, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE BANKËS NDËRKOMBËTARE PËR RINDËRTIM DHE ZHVILLIM (IBRD), PËR FINANCIMIN SHTESË TË PROJEKTIT “SIGURIA E DIGAVE”, TË RATIFIKUAR ME LIGJIN NR.40/2012” 28/12/2018 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
7 PROJEKTLIGJ “PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.124/2015,“PËR EFIÇENCËN E ENERGJISË”” 28/12/2018 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
8 PROJEKTLIGJ “PËR NXITJEN E PUNËSIMIT” 28/12/2018 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
9 AKT NORMATIV “PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.109/2017, “PËR BUXHETIN E VITIT 2018”, TË NDRYSHUAR 20/12/2018 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
10 PROJEKTLIGJ “PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.64, DATË 31.5.2012, “PËR PESHKIMIN””, TË NDRYSHUAR 20/12/2018 Këshilli i Ministrave Në Procedurë