Programi i Punës për “Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut”

Program pune për periudhën 09.07.2018 - 23.09.2018
7/9/2018
Program pune për periudhën 11.06.2018 - 06.07.2018
6/11/2018
Program pune per periudhen 21.05.2018 - 08.06 2018
5/23/2018
Program Pune I Nenkomisionit Per Te Drejtat E Njeriut Per Periudhen 10 Maj 30 Korrik 2018
5/15/2018
Program pune per periudhen 30.04.2018 - 18.05.2018
5/15/2018