Programi i Punës për “Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut”

Program i punës, për periudhën 4-22 mars 2019
2/28/2019
Kalendari i raportimeve vjetore
2/20/2019
Program pune, për periudhën 11 shkurt - 1 mars 2019
2/11/2019
Kalendari i planit të masave dhe aktiviteteve
2/2/2019
Program pune për periudhën 21 Janar - 8 Shkurt
1/28/2019