Programi i Punës për “Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut”

Program i punës për periudhën 15 prill -10 maj 2019
4/15/2019
Programi i punës 25 mars - 12 prill 2019
3/25/2019
Programi i punës 4 - 22 mars 2019
2/28/2019
Kalendari i raportimeve vjetore
2/20/2019
Program pune, për periudhën 11 shkurt - 1 mars 2019
2/11/2019