Programi i Punës për “Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut”

Program pune për periudhën 15.10.2018 - 02.11.2018
10/15/2018
Program pune për periudhën 24.09.2018 - 12.10.2018
9/24/2018
Program pune për periudhën 09.07.2018 - 23.09.2018
7/9/2018
Program pune për periudhën 11.06.2018 - 06.07.2018
6/11/2018
Program pune per periudhen 21.05.2018 - 08.06 2018
5/23/2018