Programi i Punës për “Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut”

KALENDAR PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË DISA DEPUTETËVE PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË SHKARKIMIT TË PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS
6/19/2019
Program pune për periudhën 3-21 qershor 2019
6/3/2019
Program pune për periudhën, 13-31 maj 2019
5/13/2019
Program i punës për periudhën 15 prill -10 maj 2019
4/15/2019
Programi i punës 25 mars - 12 prill 2019
3/25/2019