Programi i Punës për “Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut”

Program pune për periudhën 26.11.2018 - 21.12.2018
11/26/2018
Program pune për periudhën 05.11.2018 - 23.11.2018
11/5/2018
Program pune për periudhën 15.10.2018 - 02.11.2018
10/15/2018
Program pune për periudhën 24.09.2018 - 12.10.2018
9/24/2018
Program pune për periudhën 09.07.2018 - 23.09.2018
7/9/2018