Programi i Punës për “Komisioni për Politikën e Jashtme”

Program pune per periudhen 2 - 20 shtator 2019
9/9/2019
Program pune per periudhen 1 - 19 korrik 2019
7/8/2019
Program pune per periudhen 3-21 qershor 2019
6/5/2019
Program pune per periudhen 13 -31 maj 2019
5/15/2019
Program pune per periudhen 15 prill - 10 maj 2019
4/17/2019