Programi i Punës për “Komisioni për Ekonominë dhe Financat”

Program pune për periudhën 15 prill - 10 maj 2019
5/10/2019
Program pune për periudhën 25 mars - 12 prill 2019
4/12/2019
Program pune për periudhën 04 mars - 22 mars 2019
3/22/2019
Program pune për periudhë 11 shkurt - 01 mars 2019
3/4/2019
Program pune për periudhën 21 janar - 08 shkurt 2019
1/21/2019