Programi i Punës për “Komisioni për Sigurinë Kombëtare”

Program pune për periudhën 01.07.2019-19.07.2019
7/12/2019
Program pune për periudhën 03.06.2019- 21.06.2019
6/11/2019
Program pune për periudhën 25.03.2019 -12.04.2019
4/5/2019
Program pune për periudhën 04.03.2019-22.03.2019
3/6/2019
Program pune për periudhën 21.01.2019 - 06.02.2019
1/30/2019