Programi i Punës për “Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin”

Programi Pune për periudhën 27 Nëntor-22 Dhjetor 2017
11/27/2018
Programi Pune për periudhën 19 Mars - 6 Prill 2018
3/19/2018
Program Pune për periudhën 26 Shkurt - 16 Mars 2018
2/26/2018
Program Pune për periudhën 5 - 23 Shkurt
2/5/2018
Program Pune për periudhën 15 Janar - 2 Shkurt 2018
1/15/2018