Programi i Punës për “Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin”

Program pune për periudhën 04.05.2015 - 08.05.2015
5/4/2015
Program pune për periudhën 27.04.2015 - 30.04.2015
4/27/2015
Program pune për periudhën 20.04.2015 - 24.04.2015
4/20/2015
Program pune për periudhën 13.04.2015 - 17.04.2015
4/13/2015
Program pune për periudhën 11.04.2014 - 15.05.2015
4/11/2015