Programi i Punës për “Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin”

Program pune për periudhën 23.02.2015 - 27.02.2015
2/23/2015
Program pune për periudhën 16.02.2015 - 20.02.2015
2/16/2015
Program pune për periudhën 09.02.2015 - 20.02.2015
2/9/2015
Program pune për periudhën 02.02.2015 - 06.02.2015
2/2/2015
Program pune për periudhën 02.02.2015 - 20.03.2015
2/2/2015