Programi i Punës për “Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin”

Program pune për periudhën 30 Tetor-17 Nëntor 2017
10/30/2017
Program Pune për periudhën 9 - 27 Tetor 2017
10/9/2017
Program Pune për periudhën 18 Shtator - 6 Tetor 2017
9/18/2017
Program pune për periudhën 10 - 28 prill 2017
4/10/2017
Program pune për periudhën 20 Mars - 7 Prill 2017
3/20/2017