Programi i Punës për “Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin”

Program pune për periudhën 27 Shkurt- 17 Mars 2017
2/27/2017
Program pune për periudhën 6 - 24 Shkurt
2/6/2017
Program Pune për periudhën 16.01.2017 - 03.02.2017
1/16/2017
Program Pune për periudhën 30 Nëntor - 24 Dhjetor
11/30/2016
Program pune për periudhën 7-25 nëntor
11/7/2016