Programi i Punës për “Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin”

Program pune për periudhën 25.01.2016 - 29.01.2016
1/25/2016
Program pune për periudhën 25.01.2016 - 29.01.2016
1/25/2016
Program pune për periudhën 18.01.2016 - 22.01.2016
1/18/2016
Program pune për periudhën 18.01.2016 - 22.01.2016
1/18/2016
Program pune për periudhën 07.12.2015 - 11.12.2015
12/7/2015