Programi i Punës për “Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin”

Program pune për periudhën 27.11.2015 - 02.12.2015
11/27/2015
Program pune për periudhën 16.11.2015 - 20.11.2015
11/16/2015
Program pune për periudhën 09.11.2015 - 13.11.2015
11/9/2015
Program pune për periudhën 03.11.2014 - 07.11.2014
11/3/2015
Program pune për periudhën 02.11.2015 - 06.11.2015
11/2/2015