Programi i Punës për “Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë”

Program pune për periudhën 11.02.2019 - 01.03.2019
2/11/2019
Program pune për periudhën 28.01.2019 - 08.02.2019
1/28/2019
Program pune për periudhën 03.12.2018 - 21.12.2018
12/3/2018
Program pune për periudhën 05.11.2018 - 23.11.2018
11/5/2018
Program pune për projektligjin "Për buxhetin e vitit 2019"
11/5/2018