Programi i Punës për “Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë”

Program pune për peiurdhën 02.09.2019 - 20.09.2019
9/2/2019
Program pune për periudhën 1.07.2019 - 19.07.2019
7/1/2019
Program pune për periudhën 03.06.2019 - 21.06.2019
6/3/2019
Program pune për periudhën 15.04.2019 - 10.05.2019
4/15/2019
Program pune për periudhën 11.02.2019 - 01.03.2019
2/11/2019