Programi i Punës për “Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik”

Program pune per periudhen 1-19 korrik 2019
7/1/2019
Program pune per periudhen 3 - 21 qershor 2019
6/3/2019
Program pune per periudhen 15 prill - 10 maj 2019
4/15/2019
Program pune per periudhen 15 prill-10 maj 2019
4/15/2019
Program pune per periudhen 25 mars-12 prill 2019
3/25/2019