Programi i Punës për “Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik”

Program pune per periudhen 15 prill - 10 maj 2019
4/15/2019
Program pune per periudhen 25 mars - 12 prill 2019
4/12/2019
Program pune per periudhen 4 - 22 mars 2019
3/4/2019
Program pune per periudhen 11 shkurt - 1 mars 2019
2/11/2019
Progrma pune per periudhen 21 janar-8 shkurt 2019
1/28/2019