Programi i Punës për “Nënkomisioni për Barazinë Gjinore dhe Parandalimin e Dhunës ndaj Gruas”