Rendet e ditës për “Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë”

Rendi i ditës
17/09/2019
Rendi i ditës
04/09/2019
Rendi i ditës
15/07/2019
Rendi i ditës
08/07/2019
Rendi i ditës
05/07/2019