Komisioni për Ekonominë dhe Financat

Komisioni për Ekonominë dhe Financat shqyrton brenda fushave të përgjegjësisë projektligjet, projektvendimet dhe çështjet e tjera që paraqiten në Kuvend, kryen studime për efektivitetin e ligjeve në fuqi, ndjek zbatimin e ligjeve dhe kontrollon veprimtarinë e ministrive dhe të organeve të tjera qendrore, duke i propozuar Kuvendit ose Këshillit të Ministrave marrjen e masave përkatëse, si dhe propozon për miratim në Kuvend projektligje, projektdeklarata ose projektrezoluta. Fushat e përgjegjësisë: Politikat ekonomike, Buxheti i Shtetit dhe mbikëqyrja e zbatimit të tij, financat publike, privatizimet dhe sistemi bankar. Fushat e përgjegjësisë: Politikat ekonomike, Buxheti i Shtetit dhe mbikëqyrja e zbatimit të tij, financat publike, privatizimet dhe sistemi bankar. Përbërja është si vijon: Arben Ahmetaj – kryetar (PS), Jorida Tabaku – zëvendëskryetare (PD), Anastas Angjeli – sekretar (PS), Ervin Bushati – anëtar (PS), Blerina Gjylameti – anëtare (PS), Evis Kushi – anëtare (PS), Xhavit Bushaj – anëtar (PS), Antoneta Dhima – anëtare (PS), Ilir Xhakolli – anëtar (PS), Arben Pëllumbi – anëtar (PS), Roland Xhelili – anëtar (PS), Senida Mesi - anëtare (PS), Vullnet Sinaj - anëtar (PS), Edmond Spaho – anëtar (PD), Agron Shehaj – anëtar (PD), Dashamir Shehi – anëtar (I pavarur), Nadire Meçorapaj – anëtare (PR), Fatbardha Kadiu – anëtare (PR), Përparim Spahiu – anëtar (LSI), Edmond Haxhinasto – anëtar (LSI), Reme Lala – anëtare (E pavarur) Anëtarët zëvendësues janë: Sadi Vorpsi (PS), Pjerin Ndreu (PS), Ismet Beqiraj (PS), Dhurata Çupi (PD), Lorenc Luka (PD), Lefter Koka (LSI).