Komisioni për Sigurinë Kombëtare

<p> Komisioni për Sigurinë Kombëtare shqyrton brenda fushave të përgjegjësisë projektligjet, projektvendimet dhe çështjet e tjera që paraqiten në Kuvend, kryen studime për efektivitetin e ligjeve në fuqi, ndjek zbatimin e ligjeve dhe kontrollon veprimtarinë e ministrive dhe të organeve të tjera qendrore, duke i propozuar Kuvendit ose Këshillit të Ministrave marrjen e masave përkatëse, si dhe propozon për miratim në Kuvend projektligje, projektdeklarata ose projektrezoluta. Fushat e përgjegjësisë: Organizimi i mbrojtjes kombëtare dhe Forcat e Armatosura, bashkëpunimi ushtarak, punët e brendshme, emergjencat civile, rendi publik dhe shërbimet sekrete. Përbërja është si më poshtë vijon: Ermonela Valikaj (Felaj) - kryetare (PS), Vakant - zëvendëskryetar (PD), Pjerin Ndreu - sekretar (PS), Xhemal Qefalia - anëtar (PS), Paulin Sterkaj - anëtar (PS), Anduel Xhindi - anëtar (PS), Luan Duzha - anëtar (PS), Elona Hoxha - anëtare (PS), Sadi Vorpsi - anëtar (PS), Luan Harusha - anëtar (PS), Antoneta Dhima - anëtare (PS), Elena Xhina - anëtare (E pavarur), Myslym Murrizi - anëtar (PD), Vakant - anëtar (PD),&nbsp; Vakant -&nbsp;anëtar (PD),&nbsp; Vakant -&nbsp;anëtar (PD),&nbsp; Vakant -&nbsp;anëtar (PD),&nbsp; Vakant -&nbsp;anëtar (LSI),&nbsp; Vakant -&nbsp;anëtar (LSI).</p><p>Anëtarët zëvendësues janë: Milva Ekonomi (PS), Vasilika Hysi (PS), Antoneta Dhima (PS), Adnor Shameti (PS), Spartak Braho (PS). </p>