Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare shqyrton brenda fushave të përgjegjësisë projektligjet, projektvendimet dhe çështjet e tjera që paraqiten në Kuvend, kryen studime për efektivitetin e ligjeve në fuqi, ndjek zbatimin e ligjeve dhe kontrollon veprimtarinë e ministrive dhe të organeve të tjera qendrore, duke i propozuar Kuvendit ose Këshillit të Ministrave marrjen e masave përkatëse, si dhe propozon për miratim në Kuvend projektligje, projektdeklarata ose projektrezoluta.

Fushat e përgjegjësisë: Organizimi i mbrojtjes kombëtare dhe Forcat e Armatosura, bashkëpunimi ushtarak, punët e brendshme, emergjencat civile, rendi publik dhe shërbimet sekrete si dhe çështjet e agjendës së zhvillimit të qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara dhe zbatimi i angazhimeve që rrjedhin prej saj.

Përbërja aktuale është si më poshtë vijon: Ermonela Valikaj (Felaj) - kryetare (grupi parlamentar PS), Alban Zeneli - zëvendëskryetar (grupi parlamentar "Demokrat"), Antoneta Dhima - sekretar (grupi parlamentar PS), Xhemal Qefalia - Eljo Hyskaj (grupi parlamentar PS), Paulin Sterkaj - anëtar (grupi parlamentar PS), Anduel Xhindi - anëtar (grupi parlamentar PS), Luan Duzha - anëtar (grupi parlamentar PS), Elona Hoxha - anëtare (grupi parlamentar PS), Sadi Vorpsi - anëtar (grupi parlamentar PS), Luan Harusha - anëtar (grupi parlamentar PS), Antoneta Dhima - anëtare (grupi parlamentar PS), Elena Xhina - anëtare (E pavarur), Myslim Murrizi - anëtar (grupi parlamentar “Demokrat”),  Arben Elezi - anëtar (grupi parlamentar “Demokrat”), Lefter Maliqi - anëtar (jashtë grupeve parlamentare), Edmond Rrushi - anëtar (jashtë grupeve parlamentare), Ylli Shehu - anëtar (grupi parlamentar "I pavarur").

Anëtarët zëvendësues janë: Milva Ekonomi (grupi parlamentar PS), Vasilika Hysi (grupi parlamentar PS), Adnor Shameti (grupi parlamentar PS), Spartak Braho (grupi parlamentar PS), Arlind Çaçani  (grupi parlamentar "Demokrat").