Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë shqyrton brenda fushave të përgjegjësisë projektligjet, projektvendimet dhe çështjet e tjera që paraqiten në Kuvend, kryen studime për efektivitetin e ligjeve në fuqi, ndjek zbatimin e ligjeve dhe kontrollon veprimtarinë e ministrive dhe të organeve të tjera qendrore, duke i propozuar Kuvendit ose Këshillit të Ministrave marrjen e masave përkatëse, si dhe propozon për miratim në Kuvend projektligje, projektdeklarata ose projektrezoluta.

Fushat e përgjegjësisë: Marrëdhëniet e punës, çështjet sociale, sigurimet shoqërore, familja, gruaja dhe shëndetësia si dhe çështjet e agjendës së zhvillimit të qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara dhe zbatimi i angazhimeve që rrjedhin prej saj.

Përbërja aktuale është si më poshtë vijon: Enver Roshi - kryetar (grupi parlamentar "I pavarur"), Klodiana Spahiu - zëvendëskryetare (grupi parlamentar PS), Arben Kamami - sekretar (grupi parlamentar PS), Ilir Pendavinji - anëtar (grupi parlamentar PS), Edlira Bode - anëtare (grupi parlamentar PS), Adelina Rista - anëtare (grupi parlamentar PS), Roland Xhelilaj - anëtar (grupi parlamentar PS), Adriana Jaku - anëtare (grupi parlamentar PS), Florenc Spaho - anëtar (grupi parlamentar PS), Almira Xhambulla - anëtare (grupi parlamentar PS), Klotilda Bushka - anëtare (grupi parlamentar PS), Majlinda Halilaj - anëtar (jashtë grupeve parlamentare), Halil Jakimi (grupi parlamentar "Demokrat"), Koçi Tahiri - anëtar (grupi parlamentar i partive të djathta), Eugen Bojaxhiu - (jashtë grupeve parlametnare), Amra Barova – anëtare (grupi parlamentar “I pavarur”), Edmond Stojku - anëtar (jashtë grupeve parlamentare), Ervis Meço - anëtar (grupi parlamentar i partive të djathta).


Anëtarët zëvendësues janë: Vilma Bello (grupi parlamentar PS), Blerina Gjylameti (grupi parlamentar PS), Aurora Mara (grupi parlamentar "I pavarur"), Ediola Braha (grupi parlamentar "I pavarur")