Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik shqyrton brenda fushave të përgjegjësisë projektligjet, projektvendimet dhe çështjet e tjera që paraqiten në Kuvend, kryen studime për efektivitetin e ligjeve në fuqi, ndjek zbatimin e ligjeve dhe kontrollon veprimtarinë e ministrive dhe të organeve të tjera qendrore, duke i propozuar Kuvendit ose Këshillit të Ministrave marrjen e masave përkatëse, si dhe propozon për miratim në Kuvend projektligje, projektdeklarata ose projektrezoluta. Fushat e përgjegjësisë: Arsimi në çdo nivel, kultura, rinia, shkenca, sportet, media e shkruar dhe vizive. Përbërja është si më poshtë vijon: Albana Vokshi – kryetare (PD), Milva Ekonomi – zëvendëskryetare (PS), Fidel Ylli – sekretar (PS), Musa Ulqini – anëtar (PS), Vilma Bello – anëtar (PS), Fatmir Velaj – anëtar (PS), Ismet Beqiraj – anëtar (PS), Fadil Nasufi – anëtar (PS), Adelina Rista – anëtare (PS), Bujar Çela – anëtar (PS), Almira Xhambulla – anëtare (PS), Lindita Nikolla - anëtare (PS), Mirela Kumbaro - anëtare (PS), Luçiano Boçi – anëtar (PD), Luan Baçi – anëtar (PD), Romeo Gurakuqi – anëtar (PD), Valentina Duka – anëtare (PD), Kejdi Mehmetaj – anëtare (LSI), Sezai Rokaj – anëtar (LSI), Nora Malaj – anëtare (LSI) Anëtarët zëvendësues janë: Besnik Baraj (PS), Ilir Beqaj (PS), Anduel Xhindi (PS), Genc Pollo (PD), Endri Hasa (PD), Floida Kërpaçi (LSI).