Nënkomisioni për të Drejtat e Njeriut

<p class="MsoNormal">Kuvendi me vendimin nr. 13/2018 ka ngritur nënkomisionin “Për të drejtat e njeriut”, në përbërje të komisionit të përhershëm parlamentar për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut. Fusha e përgjegjësisë së këtij nënkomisioni janë të drejtat e njeriut. Nënkomisioni përbëhet nga 7 anëtarë si vijon: Vasilika Hysi - kryetare (PS), vakant – Zëvendëskryetar (PD), Xhemal Qefalia – anëtar (PS), Eglantina Gjermeni - anëtare (PS), Jurgis Çyrbja - anëtar (PS), vakant - anëtar (LSI), vakant - anëtar (PD)</p>