Nënkomisioni për Administratën Publike

<p class="MsoNormal">Kuvendi me vendimin nr. 14/2018 ka ngritur nënkomisionin “Për administratën publike”, në përbërje të komisionit të përhershëm parlamentar për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut. Fusha e përgjegjësisë së këtij nënkomisioni është administrata publike. Nënkomisioni përbëhet nga 7 anëtarë si vijon: Alket Hyseni - kryetar (PS), vakant – Zëvendëskryetar (PD), Klotilda Bushka – anëtare (PS), Adelina Rista - anëtare (PS), Almira Xhembulla - anëtare (PS), vakant - anëtar (LSI), vakant - anëtar (PD)</p>