Plani vjetor i pranimeve në Shërbimin Civil të Kuvendit për vitin 2019

  • Postuar më, 07/01/2019

 

Nr.

Pozicioni

Shërbimi

Vende të lira

Kategoria e pagës

1

Drejtor i Përgjithshëm

Legjislativ

1

I-b

 2

Drejtor

Burimet Njerëzore dhe Trajtimi i Deputetëve

1

II-a

3

Drejtor

Marrëdhënie shumëpalëshe dhe dypalëshe

1

II-b

 4

Drejtor

Mirëmbajtje

1

II-b

5

Këshilltar juridik

Juridik

4

II-b

6

Këshilltar komisioni

 

Komisioneve

2

II-b

7

Këshilltar

Sekretariati i KKIE

1

II-b

8

Këshilltar

Përafrimit të Legjislacionit

2

II-b

9

Shef sektori

Shërbimi i Financës dhe Buxhetit

1

III-a

10

Specialist informatike

Teknologjisë së Informacionit

1

III-b

11

Specialist inxhinier elektrik

Mirëmbajtje

1

III-b

12

Specialist për marrëdhëniet shumëpalëshe

Drejtoria e Marrëdhënieve shumëpalëshe dhe dypalëshe

1

III-b