Kontakte

Sekretari i Përgjithshëm 00355 422 325 99 genci.gjoncaj@parlament.al
Sekretar i Sekretarit të Përgjithshëm 2278259