EVIS KUSHI


Emër: EVIS
Atësia: KOLË
Mbiemër: KUSHI
Datëlindje: 07.10.1975
Vendlindja: ELBASAN
Email: evis.kushi@parlament.al
Jetëshkrimi: shiko më shumë...
Arsimi: