LIGORAQ KARAMELO


Emër: LIGORAQ
Atësia: JORGJI
Mbiemër: KARAMELO
Datëlindje: 20.09.1953
Vendlindja: KORÇE
Email: ligoraq.karamelo@parlament.al
Jetëshkrimi: shiko më shumë...
Arsimi: