Deputetë jashtë grupeve parlamentare

Deputetët që nuk i përkasin asnjë grupi parlamentar mund të formojnë grup të përzier.