Seanca Plenare

E hënë, datë 9 korrik 2018, ora 10:00


Rendi i ditës:


E hënë, datë 9 korrik 2018, ora 10 00.pdf (dokument)
Urdhër Nr. 25, datë 6.7.2018 , i Kryetarit të Kuvendit, “Për mbledhjen e Kuvendit në seancën plenare të datës 9.7.2018”.pdf (dokument)
Lista e diskutimeve date 9 korrik 2018.pdf (dokument)
Verifikimi i kuorumit në seancë plenare të datës 9 korrik 2018.pdf (dokument)