Seanca Plenare

E hënë, datë 23 korrik 2018, ora 10:00


Rendi i ditës:


E hënë, datë 23 korrik 2018, ora 10 00.pdf (dokument)
Urdhër nr. 27, datë 20.7.2018, i Kryetarit të Kuvendit “Për mbledhjen e Kuvendit në seancën plenare datë 23.7.2018”.pdf (dokument)
Lista e diskutimeve date 23 korrik 2018.pdf (dokument)
Verifikimi i kuorumit në seancë plenare të datës 23 korrik 2018.pdf (dokument)