Seanca Plenare

E hënë, datë 3 shtator 2018, ora 17:00


Rendi i ditës:


E hënë, datë 3 shtator 2018, ora 17 00.pdf (dokument)
Urdhër nr. 28, datë 29.8.2018 i Kryetarit të Kuvendit për mbledhjen e Sesionit të III-të të punimeve të Kuvendit.pdf (dokument)
Verifikimi i kuorumit në seancë plenare të datës 3 shtator 2018.pdf (dokument)