Seanca Plenare

E enjte, datë 6 shtator 2018, ora 10:00


Rendi i ditës:


E enjte, datë 6 shtator 2018, ora 10 00.pdf (dokument)
Urdhër nr. 29, datë 4.9.2018 i Kryetarit të Kuvendit për mbledhjen e seancës plenare.pdf (dokument)
Verifikimi i kuorumit në seancë plenare të datës 6 shtator 2018.pdf (dokument)
Lista e diskutimeve date 6 shtator 2018.pdf (dokument)