Seanca Plenare

E enjte, datë 13 shtator 2018, ora 10:00


Rendi i ditës:


E enjte, datë 13 shtator 2018, ora 10 00.pdf (dokument)
Urdhër nr. 30, datë 11.9.2018 i Kryetarit të Kuvendit për mbledhjen e seances plenare.pdf (dokument)
Lista e diskutuesve të regjistruar në seancën plenare të datës 13 shtator 2018.pdf.pdf (dokument)
Verifikimi i kuorumit të seancës së datës 13 shtator 2018.pdf (dokument)