Seanca Plenare

E hënë, datë 24 shtator 2018, ora 10:00


Rendi i ditës:


Rendi i ditës, e hënë 24 shtator 2018.pdf (dokument)
Urdhër nr. 32, datë 21.9.2018 për mbledhjen e Kuvendit në seancë Plenare.pdf (dokument)
Lista e diskutuesve të regjistruar në seancën e datës 24 shtator 2018.pdf (dokument)
Verifikimi i kuorumit të seancës të datës 24 shtator 2018.pdf (dokument)