Seanca Plenare

E enjte, datë 4 tetor 2018, ora 10:00


Rendi i ditës:


Rendi i ditës, datë 4 tetor 2918, ora 10 00.pdf (dokument)
Urdhër nr. 33, datë 2.10.2018 për mbledhjen e seancës plenare.pdf (dokument)
Lista e diskutuesve.pdf (dokument)
Verifikimi i kuorumit të seancës së datës 4 tetor 2018.pdf (dokument)