Seanca Plenare

E enjte, datë 11 tetor 2018, ora 10:00


Rendi i ditës:


E enjte, datë 11 tetor 2018, ora 10 00.pdf (dokument)
Urdhër i Kryetarit të Kuvendit për mbledhjen e seancës plenare të datës 11 tetor 2018, ora 10 00.pdf (dokument)
Lista e diskutimeve date 11 tetor 2018.pdf (dokument)
Verifikim kuorumi.pdf (dokument)