Seanca Plenare

E enjte, datë 18 tetor 2018, ora 10:00


Rendi i ditës:


E enjte, datë 18 tetor 2018, ora 10 00.pdf (dokument)
Urdhër i Kryetari të Kuvendit për mbledhjen e seancës plenare të datës 18 tetor 2018, ora 10 00.pdf (dokument)
Verifikimi i kuorumit të seancës së datës 18 tetor 2018.pdf (dokument)
Lista e diskutantëve ne seance plenare 18 tetor 2018.pdf (dokument)