Seanca Plenare

E entje, datë 25 tetor 2018, ora 10:00


Rendi i ditës:


E entje, datë 25 tetor 2018, ora 10 00.pdf (dokument)
Urdher nr. 36, date 23.10.2018 për mbledhjen e Kuvendit në seancë plenare të datës 25.1.2018, ora 10 00.pdf (dokument)
Verifikimi i kuorumit të seancës së datës 25 tetor 2018.pdf (dokument)
Lista e diskutimeve date 25 tetor 2018.pdf (dokument)