Seanca Plenare

E enjte, datë 1 nëntor 2018, ora 10:00


Rendi i ditës:


Rendi i dites, date 1 nentor 2018, ora 10 00.pdf (dokument)
Urdhër nr. 37 i Kryetarit të Kuvendit.pdf (dokument)
Lista e diskutimeve date 1 nëntor 2018.pdf (dokument)
Verifikimi i kuorumit të seancës së datës 1 nentor 2018.pdf (dokument)