Seanca Plenare

E enjte, datë 15 nëntor 2018, ora 10:00


Rendi i ditës:


Rendi i dites, e enjte date 15 nentor 2018, ora 10 00.pdf (dokument)
Urdhër nr. 39, datë 13.11.2018 i Kryetarit të Kuvendit për mbledhjen e seancës plenare të datës 15 nëntor 2018, ora 10 00.pdf (dokument)
Lista e diskutimeve të seancës datë 15 nëntor 2018.pdf (dokument)
Verifikimi i kuorumit të seancës së datës 15 nentor 2018.pdf (dokument)