Seanca Plenare

E enjte, datë 22 nëntor 2018, ora 10:00


Rendi i ditës:


Rendi i dites, date 22 nentor 2018 ora 10 00.pdf (dokument)
Urdhër nr. 40, datë 20.11.2018 i Kryetarit të Kuvendit për mbledhjen e seancës plenare të datës 22 nëntor 2018.pdf (dokument)
Lista e diskutimeve datë 22 nëntor 2018.pdf (dokument)
Verifikimi i kuorumit të seancës plenare, datë 22 nëntor 2018.pdf (dokument)