Seanca Plenare

E hënë, datë 3 dhjetor 2018, ora 10:00


Rendi i ditës:


Rendi i ditës, e hënë 3 dhjetor 2018, ora 10 00.pdf (dokument)
Urdhër i Kryetarit të Kuvendit, me nr. 41, datë 27.11.2018, për mbledhjen e seancës plenare të datës 3 dhjetor 2018, ora 10 00.pdf (dokument)
Verifikimi i kuorumit të seancës së datës 3 dhjetor 2018.pdf (dokument)
Lista e diskutimeve në seancën plenare të datës 3 dhjetor 2018.pdf (dokument)